KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

GC-oplossing voor snelle analyse van raffinaderijgassen

Raffinaderijgas wordt typisch verbruikt als een brandstofgas. Omdat raffinaderijgas een mengsel is van de lichtste koolwaterstofstromen die tijdens raffinaderijprocessen worden gegenereerd, is het essentieel om de samenstelling ervan te bepalen. Da Vinci Laboratory Solutions (DVLS) heeft een nieuwe GC-oplossing ontwikkeld voor de snelle analyse van raffinaderijgassen.

In slechts 9 minuten bepaalt de DVLS Fast Refinery Gas Analyzer (RGA) het koolwaterstofgehalte, permanente gassen en waterstofsulfide in raffinaderij- en vloeibaar gemaakte gassen. Het RGA-systeem is gebaseerd op de Agilent 7890B GC geconfigureerd met drie verschillende kanalen, speciale kolommen, kleppen, een inlet en drie detectoren.

Dankzij de ‘multi-channel’ configuratie van de RGA kunnen de gasmonsters tegelijkertijd in de afzonderlijke kanalen worden geïnjecteerd:

Verder voldoet de RGA aan de verschillende standaard testmethoden van ASTM, DIN, EN, IP, ISO en UOP om de samenstelling van de raffinaderij en vloeibaar gemaakte gassen te bepalen. De GC wordt bestuurd door Agilent OpenLab-software.

De DVLS PetroReporter-software automatiseert alle aspecten van de kalibratie, gasanalyse en de rapportage van gasberekeningen zoals BTU of calorische waarde, emissiefactor, koolstofgehalte, molaire massa en relatieve dichtheid.

Vraag voor meer informatie de brochure aan bij Da Vinci Laboratory Solutions via marketing@davinci-ls.com of bel Da Vinci op 010-258 18 70.

 

Da Vinci Laboratory Solutions

www.davinci-ls.com

marketing@davinci-ls.com