KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

Geautomatiseerde bepaling van benzeen in lucht

Om de blootstelling aan luchtverontreiniging te verminderen zijn er verschillende limieten en streefwaarden voor de luchtkwaliteit vastgesteld. De maximale waarde voor blootstelling aan benzeen is momenteel vastgesteld op 0,7 mg/m3 (0,2 ppm).

Voor het bepalen van de aanwezigheid van benzeen in lucht heeft Da Vinci Laboratory Solutions een geautomatiseerde GC-oplossing ontwikkeld, die voorzien is van een speciale gas sampling unit die het mogelijk maakt tot en met acht gasmonsters te bemonsteren. De analyse kan uitgebreid worden met het bepalen van BTEX in lucht. De analyse van benzeen in lucht duurt slechts 25 minuten en heeft een detectielimiet (LOD) van 0,0026 μg/m3.

De benzeenapplicatie is gebaseerd op een Agilent Technologies 7890B GC geconfigureerd met:

De sampling unit gebruikt een bemonsteringspomp, een massafl ow controller en een multi-positioneringsklep. De multi-positioneringsklep maakt bemonstering mogelijk via bijvoorbeeld een ‘tedlar bag’ of via een monstername rechtstreeks uit de buitenlucht.
Er kunnen automatisch maximaal acht monsters of standaarden worden geselecteerd en geanalyseerd. De PTV-injectiepoort van het systeem is zodanig aangepast met een adsorberende buis als injectiepoort liner, dat een snelle adsorptie en desorptie van benzeen mogelijk is. Een alternatief is het verzamelen van een monster op een sorbent trap met behulp van een programmeerbare bemonsteringspomp.

De gas sampling unit automatiseert het proces van bemonsteren, adsorberen en desorberen. Nadat benzeen is geëlueerd van de pre-column tot de polaire kolom, wordt de rest van de matrix teruggespoeld om te ontluchten. Neem contact op voor meer informatie.

 

Da Vinci Laboratory Solutions

www.davinci-ls.com

supplies@davinci-ls.com