KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

Geautomatiseerde pyrolyse

De Gerstel PyroVial voert pyrolyseprocedures uit bij temperaturen tot 800 °C in een speciaal monsterflesje. Minder vluchtige en thermisch labiele pyrolyseproducten kunnen worden opgelost in een geschikt oplosmiddel en daarna geanalyseerd worden met bijvoorbeeld GC/MS of LC/MS.

Vluchtige pyrolyseproducten kunnen rechtstreeks bemonsterd worden vanuit de headspace voor een GC/MS-bepaling. Het plaatsen van een monster in de reactiekamer is eenvoudig en het pyrolyseproces is volledig geautomatiseerd dankzij de Gerstel MultiPurpose Sampler (MPS robotic).

PyroVial kan worden gebruikt als reactiekamer op microschaal, de gasfase kan worden vervangen door een inert gas of een reactant, indien nodig. Voedselbereidingsprocessen, zoals de Maillard-reactie, kunnen op microschaal worden gesimuleerd en de gevormde smaakcomponenten kunnen worden bepaald. Pyrolyse van polymeren, bijvoorbeeld die op basis van polaire acrylharsen, kan worden gevolgd door HPLC-bepaling van de reactieproducten. Reagentia of katalysatoren kunnen vóór de pyrolyse worden toegevoegd, waardoor complexe industriële processen kunnen worden gesimuleerd.

Het gebruik van de PyroVial biedt een aantal voordelen zoals een eenvoudige bediening, GC/MS- of LC/MS-analyse van de pyrolyse-afbraakproducten. Bovendien kan de PyroVial gebruikt worden als reactiekamer. Eenvoudige bediening wordt mogelijk gemaakt door de volledige automatisering dankzij de Gerstel MPSrobotic, waarbij alle parameters met een muisklik zijn in te stellen. Verder vereenvoudigen de PyroVialmonsterhouders het inzetten van de pyrolysemonsters. Er kan worden gekozen voor derivatisering voor of na pyrolyse. Analyse van de pyrolyse-afbraakproducten kan uitgevoerd worden met GC/MS, LC/MS of een andere bepaling. Vluchtige pyrolyseproducten kunnen direct worden bemonsterd en geanalyseerd door headspace-GC/MS. Polymeren en polaire pyrolyseproducten worden gesolvateerd in de PyroVial en geanalyseerd met LC/MS, GC/MS of andere methoden.

Daarnaast worden pyrolyseproducten gefractioneerd. Gebruik de PyroVial als reactiekamer voor een gasfase-uitwisseling met inert gas of reactiegas vóór pyrolyse. Ook de simulatie van industriële processen door toevoeging van reagentia of katalysatoren vóór pyrolyse is mogelijk.

Als exclusieve distributeur van Gerstel beantwoordt Da Vinci Laboratory Solutions graag al uw vragen over de Pyrovial. Bel Da Vinci op 010-258 18 70 voor meer informatie.

 

Da Vinci Laboratory Solutions

www.davinci-ls.com

solutions@davinci-ls.com