KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

Veilig handmatig tappen van vloeibare stikstof

Het handmatig openen van de kraan op de druktank om vanuit drukvaten handmatig vloeibare stikstof af te tappen is nog dagelijkse praktijk in vele laboratoria. Dit is weliswaar een goedkope werkwijze, maar die is zeker niet 100% veilig. Door de stikstofvoorziening uit te breiden met een dodemansknop en/of vulkast voorkom je dat de kraan ongewild open blijft staan en verbeter je de veiligheid voor de laboratoriummedewerkers.

 

De kans op ongewenst wegstromen van vloeibare stikstof kan eenvoudig worden weggenomen met een zogenaamde dodemansknop. Met deze betaalbare aanpassing aan de installatie kan er alleen vloeibare stikstof uit de tank stromen zolang als je de drukknop blijft indrukken.

 

Vandaag de dag wordt er nog vaak vanuit drukvaten handmatig vloeibare stikstof afgetapt door handmatig de kraan te openen op de druktank. Dit is een goedkope maar zeker niet 100% veilige manier om de vloeibare stikstof af te tappen. In geval van een calamiteit, waarbij de primaire reactie vaak wegrennen is, zal de kraan namelijk onbeheerd open blijven staan. Met als gevolg dat alle vloeibare stikstof, die nog in de tank zit, de ruimte instroomt. Dit brengt niet alleen risicovolle situaties met zich mee, zoals verstikkingsgevaar, maar kan ook leiden tot een flinke beschadiging van de vloer.

 

 

Dodemansknop

De kans op ongewenst wegstromen van vloeibare stikstof kan eenvoudig worden weggenomen met een zogenaamde dodemansknop. Met deze betaalbare aanpassing aan de installatie kan er alleen vloeibare stikstof uit de tank stromen zolang als je de drukknop blijft indrukken. Laat je de knop los, dan wordt direct de kraan afgesloten zodat er geen vloeibare stikstof meer uit de druktank loopt. Deze toepassing is op alle druktanks toepasbaar en kan ook achteraf op bestaande druktanks worden gemonteerd. De dodemansknop kan ook worden gebuikt in combinatie met een handafnameslang met handvat en fasescheider voor het vullen van op de grond staande dewar schenkvaten of dryshippers tot een inhoud van circa 50 liter.

 

Vulkast

Een oplossing, die aanvullend is op de dodemansknop, is een roestvrijstalen vulkast met lekbak en een plexiglas deur. Deze oplossing is vooral geschikt voor het handmatig afvullen van kleine open dewars tot 6 liter. In deze situatie hoef je niet meer met een slang met handvat een kleine dewar die op de grond staat te vullen. De lekbak voorkomt dat de vloer kan beschadigen. In sommige gevallen kan je ook gebruik maken van een afvoer voor de gassen die vrijkomen bij het vullen. Je kunt er ook voor kiezen om deze direct via een afzuigkanaal af te voeren. Het aftappen in de vulkast kan verder beveiligd worden met een deurschakelaar. Deze voorkomt dat het aftappen wordt gestart zonder dat de deur is afgesloten. De vulkast is ook beschikbaar op een roestvrijstalen frame, al of niet verrijdbaar, zodat je deze opstelling ook (semi) verplaatsbaar kan maken. Dat is vooral handig als je qua ruimte wat krap bemeten bent en je niet altijd vloeibare stikstof hoeft af te tappen. De vulkast kan ook worden gecombineerd met de dodemansknop voor het afvullen van dewars tot 50 liter op de vloer. Op die manier zijn alle aftapmogelijkheden optimaal beveiligd.

 

Beveiliging door vulautomaat

Indien de druktank, die de aftap verzorgt, in een vaste opstelling staat en continu met bijvoorbeeld een vacuümgeïsoleerde leiding verbonden is met een vloeibare stikstofbron, kan met een CryoSafe vulautomaat het afvullen van de druktank zelf ook volledig geautomatiseerd en optimaal beveiligd worden. De CryoSafe is een volautomatisch vulsysteem voor een drukvat. Het vullen gebeurt volautomatisch en wordt aangestuurd door de niveaumeting en/of een timersetting. Indien geplaatst in een cryobiobank functioneert dit vulsysteem alsof het een biologisch opslagvat is en kan het meelopen in de afgas en een simultaan (cascade) vulsysteem. Op die manier kan je een optimaal rendement halen uit je stikstofverbruik. De CryoSafe is optioneel voorzien van een blokkeerknop om alle functies tijdelijk uit te schakelen. Dit maakt het mogelijk om met een computervriezer te werken zonder dat de invriescurve beïnvloed wordt. Omdat er vloeibare stikstof wordt gevuld of getapt, waarbij drukschommelingen worden voorkomen, gaat dit op tijd waardoor alles na een vooraf ingestelde tijd weer in normale functionaliteit terug keert.

 

Groeiend veiligheidsbewustzijn

De combinatie van een drukvat met CryoSafe en dodemansknop en/of vulkast wordt steeds meer in de praktijk toegepast, zowel bij nieuwe als bestaande installaties. Met een toenemend veiligheidsbewustzijn zijn eenvoudige en betaalbare oplossingen, die bijdragen aan een betere beheersing van de stikstofstroom, en daarmee de veiligheid, gewild. Belangrijk is en blijft om ondanks die extra veiligheidsvoorzieningen veiligheidsartikelen zoals cryogene handschoenen, schort, bril/ masker consequent te blijven gebruiken. Wat dat betreft is zuurstofdetectie voor het beveiligen van de ruimte ook geen overbodige luxe.

 

Cryo Solutions

www.cryosolutions.nl

Een oplossing, die aanvullend is op de dodemansknop,

is een roestvrijstalen vulkast met lekbak en een

plexiglas deur. Deze oplossing is vooral geschikt voor

het handmatig afvullen van kleine open dewars tot 6 liter.

 

ABONNEMENT

BLIKVANGERS

CONTACT