NL  |  EN  |  DE

300 liter demiwater per uur voor sterilisatie-apparatuur in verplaatsbare unit bij OLVG

Vanwege een grootscheepse verbouwing van de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) op locatie West van OLVG in Amsterdam moest er voor een klein half jaar een tijdelijke oplossing worden gezocht voor het reinigen, desinfecteren en steriliseren van medische instrumenten. Die werd gevonden in de Mobile CSSD 70, een door Lamboo Medical gebouwde verplaatsbare CSA-unit met reinigings- en desinfectie-automaten en sterilisatoren van opdrachtgever Steelco. Een primeur hierin was dat Veolia zorgde voor de waterbehandeling om deze apparaten van demiwater en onthard water te voorzien.

De Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) op locatie West van OLVG, het stadziekenhuis voor Groot-Amsterdam, verwerkte jaarlijks circa 100.000 instrumentsets, waarbij ze werden gereinigd, gedesinfecteerd, gecontroleerd en gesteriliseerd. Met het plan om ook het instrumentarium van locatie Oost te verwerken, wat tot dan toe bij een externe partij werd uitbesteed, verdubbelde dit aantal bijna, tot meer dan 170.000 instrumentsets per jaar. Mede om deze grotere verwerkingscapaciteit te realiseren is de CSA volledig vernieuwd, waarbij de nieuwste hightech reinigings- en sterilisatieapparatuur van Steelco, wereldmarktleider op dit gebied, is geïmplementeerd. Eind mei 2021, zo ongeveer gelijktijdig met het verschijnen van deze LabVision, is de nieuwe afdeling in gebruik genomen.

Tijdelijke oplossing


In de periode tijdens de verbouwing moest dit voor de zorg essentiële CSA-werk gewoon doorgaan. Om dit mogelijk te maken is er voor gekozen om tijdelijk op het terrein van OVG West een CSA-unit te plaatsen waar het ingewerkte team van OVLG-medewerkers de beproefde kwaliteit kan blijven garanderen. Zo’n CSA-unit kan je niet standaard uit een catalogus bestellen. “Iedere unit die bij ons in de fabriek in Zoetermeer wordt samengesteld is maatwerk. De opdrachtgever bepaalt welke apparatuur er in moet worden verwerkt, aan welke eisen er qua stroom-, lucht- en watervoorziening moet worden voldaan, welke functionaliteiten er voor medewerkers en/of patiënten/bezoekers er moeten worden geïmplementeerd”, zegt Wilfred van der Klauw, global sales manager van Lamboo Medical, dat wat betreft medische mobiele units marktleider in Europa is. De opdrachtgever voor de CSA-unit was in dit geval Steelco, die op zijn beurt in opdracht van OLVG zorg draagt voor de tijdelijke oplossing. Dit in samenwerking met professionals ontwikkelde concept heeft een capaciteit van 65.000 tot 75.000 sets per jaar. Het verzorgt het gehele proces van een complete CSA inclusief water- en luchtbehandeling conform alle geldende richtlijnen die gelden voor een normale CSA. Op basis van de workload bepaalt Steelco in overleg met OLVG, hoe op basis van de logistiek van het sterilisatieproces een en ander in de beschikbare ruimte moet worden verwerkt. Ook worden spec’s meegegeven op het gebied van luchtkwaliteit, stroom- en watervoorziening.

300 liter demiwater per uur voor sterilisatie-apparatuur in verplaatsbare unit bij OLVG

Midden in de nacht is bij OLVG locatie West een door Lamboo Medical turnkey opgeleverde CSA-unit geplaatst. In de 4 meter brede en 18 meter lange verplaatsbare unit is naast desinfectors en autoclaven van Steelco ook een waterbehandelingssysteem van Veolia geïnstalleerd dat 300 liter demiwater per uur kan leveren.

Drie ruimtes


De CSA-unit, die door Steelco in de markt wordt gezet als Steelco Mobile CSSD 70 (Central Sterile Service Department) bestaat uit drie compartimenten. In het eerste gedeelte worden de gebruikte instrumenten waar nodig handmatig gereinigd en in geavanceerde reinigings- en desinfectie-automaten geladen, een soort van wasmachines met rekjes, die aan twee kanten kan worden geopend. In dit geval zij dat drie reinigings- en desinfectie-automaten van het type PWD8626. Zodra een desinfectiecyclus is afgerond haalt een CSA-medewerker in de tweede ruimte de instrumenten uit de reinigings -en desinfectie-automaat en inspecteert ze. Daarna worden de chirurgische instrumenten in een van de twee VS8/2 sterilisatoren geplaatst, waar ze worden gesteriliseerd. Voor instrumenten die niet bestand zijn tegen hoge temperaturen is een PL130 sterilisator geïnstalleerd. Ook deze sterilisatoren kunnen aan twee kanten worden geopend, zodat ze na sterilisatie in de derde en laatste ruimte kunnen worden ontladen.

De CSA-unit bestaat uit drie compartimenten. In het eerste gedeelte worden de gebruikte instrumenten handmatig gereinigd (1) en in grote reinigings- en desinfectie-automaten geladen (2). Zodra een desinfectiecyclus is afgerond kunnen in de tweede ruimte de instrumenten uit de automaten worden gehaald (3). Aan de andere kant van deze ruimte kunnen ze in sterilisatoren worden geplaatst, waar ze worden gesteriliseerd (4). Ook deze sterilisatoren kunnen aan twee kanten worden geopend, zodat ze na sterilisatie in derde en laatste ruimte gereed zijn voor gebruik (5).

Veel demiwater


Zowel de reinigings- en desinfectie-automaten als de sterilisatoren gebruiken demiwater. Per reinigings- en desinfectie-automaat, die per cyclus drie waterinnamemomenten kent, is dat ruim 100 liter per uur; bij de sterilisatoren is dat een kleine 30 liter per uur. Voor het voeden van deze apparaten met demiwater is in de technische ruimte, helemaal vooraan in de CSA-unit naast het spoelgedeelte, een demiwatervoorziening geïnstalleerd. Dit betreft de door Veolia geleverde Elga Centra R 200, die in de standaard uitvoering 200 liter per uur kan leveren. Maar om ook in volbedrijf voldoende demiwater te kunnen leveren wordt voor deze toepassing het apparaat geleverd in een uitvoering met een levercapaciteit van 300 liter per uur. Daarnaast is er een Ionsoft vws 80 ontharder geplaatst, die het proceswater onthardt, dat vanuit het ziekenhuis wordt geleverd en ook dient als voeding voor de Elga. “Zo’n demiwatervoorziening is een typisch voorbeeld van een apparaat dat door de opdrachtgever wordt gespecificeerd. Aan ons is het dan om dat in te passen in het ontwerp van de mobiele unit. We moeten hem niet alleen een plekje geven, maar er voor zorgen dat de stroom- en watervoorziening zodanig is ontworpen dat het apparaat optimaal kan functioneren. Al deze elementen nemen we mee in het technisch ontwerp. Zodra dit is goedgekeurd door de opdrachtgever beginnen we met het bouwen van de unit in onze productiehallen in Zoetermeer. Veolia levert op een zeker moment de Elga, net als Steelco de reinigings- en desinfectie-automaten en sterilisatoren. Die bouwen we vervolgens in, sluiten ze aan en testen of alles naar behoren werkt. Als dat allemaal goed is, is de unit klaar voor transport naar de eindklant, in dit geval OLVG”, legt Wilfred uit.

Speciale wanden


Lamboo Medical bouwt de wanden van de mobiele units op vanuit zogenaamde sandwichpanelen. het pallet van wel veertien mogelijke lagen zijn er voor extra stevigheid (om bijvoorbeeld klapstoelen aan de wand te monteren) en isolatie. “We leveren onze units over de hele wereld. Dat stelt de nodige eisen aan de isolatie. We hebben units geleverd in Siberië waarbij we de werking moesten garanderen bij buitentemperaturen tot -45 °C. Aan de andere kant hebben we ook units staan in verschillende golfstaten, waar temperaturen zo kunnen oplopen tot 50 °C of meer. Door te variëren in het aantal verwarmingspanelen en/of de capaciteit van de airco kan je voor iedere toepassing de gewenste werktemperatuur garanderen”, vertelt Wilfred.

Speciaal transport


De CSA-unit bij OLVG is 4 meter breed en 18 meter lang. Bij dergelijke afmetingen wordt er vanuit Dit zijn elementen uit één stuk, waarin alle noodzakelijke eigenschappen voor de betreffende toepassing in de wand zijn verwerkt. Zo wordt er bij units voor mammografie een laagje lood in het paneel verwerkt om straling naar buiten tegen te houden. De wanden van mobiele units met CT- en MRI-apparatuur zijn uitgerust met een laagje koper, zodat volgens het principe van de kooi van Faraday storende RF-straling kan worden buitengehouden. Andere elementen in Zoetermeer een speciaal transport geregeld, dat meestal in de stille nachtelijke uren het gevaarte naar de bestemming brengt. Daar wordt met een kraan de op een subframe gebouwde unit precies op zijn plaats gezet. Dit traject vergt heel wat voorbereiding, zoals een site visit om de situatie ter plekke goed in te schatten en een risico-analyse te maken. Die wordt ook voorgelegd aan de eindklant (het ziekenhuis) en de gemeente. Qua transport zou een concept met meerdere subunits beter behapbaar zijn, maar dat voordeel weegt niet op tegen deze integrale benadering. Omdat alles in één unit zit hoef je als je de unit naar een nieuwe locatie verplaatst niet weer intern alles aan elkaar te koppelen, zodat na plaatsing een CSA-unit als die bij OLVG binnen 4 uur klaar voor validatie is.

Elga Centra R 200

Voor het voeden van de reinigings-en desinfectie-automaat en sterilisatoren met demiwater is in de technische ruimte een demiwatervoorziening geïnstalleerd. Dit betreft de door Veolia geleverde Elga Centra R 200, die in deze aangepaste uitvoering 300 liter per uur kan leveren.

Global sales manager Wilfred van der Klauw en hoofd engineering John van Vliet

Global sales manager Wilfred van der Klauw (links) en hoofd engineering John van Vliet trekken bij Lamboo Medical veel met elkaar op om turnkey projecten voor mobiele en verplaatsbare medische units, die wereldwijd worden afgezet, te realiseren.

We bouwen inmiddels al weer aan een
tweede CSA-unit voor Steelco,
die ook weer zal worden uitgerust met een
watersysteem van Veolia!

Gecertificeerd


Onafhankelijk van de uitvoering van de medische unit geldt altijd dat Lamboo Medical gecertificeerd moet zijn door de leverancier van de medische apparatuur die erin is verwerkt. “Je moet dus hebben laten zie dat je precies kunt werken volgens de regels van de OEM-er, die zijn beschreven in een zogenaamde site planning guide. In dat boekwerk van honderden pagina’s staan alle specificaties en randvoorwaarden waarmee onze engineers bij de inbouw rekening moeten houden. Inmiddels zijn we al meer dan twintig jaar gecertificeerd door alle belangrijke OEM’s op het gebied van CT-, MRI- en PET-CT-scanners, zoals Siemens, Philips, Canon en General Electric. Als er nieuwe medische apparatuur op de markt komt, wat natuurlijk regelmatig gebeurt, dan ga je bij de eerstvolgende order het certificeringsproces in samen met de OEM en de klant. Als dat klaar is, dan moet je nog allerlei road-testen doen. Als die ook goed zijn, dan mag je ook dat soort units gaan bouwen”, legt Wilfred van der Klauw uit.

Goede ervaringen


Een zelfde verhaal als voor de medische apparatuur geldt voor de apparaten van Steelco die zijn toegepast in de CSA-unit. Ook hier gaat een uitgebreid test- en certifieringstraject vooraf aan het uiteindelijk bouwen van dergelijke units. “Het is dan wel weer even spannend als in die geoliede samenwerking een nieuwe toeleverancier wordt aangedragen, in dit geval Veolia voor het waterbehandelingssysteem. Dat is echter allemaal probleemloos verlopen, zowel bij de engineering, de bouw als de uiteindelijke ingebruikname. We bouwen inmiddels al weer aan een tweede CSA-unit voor Steelco, die ook weer zal worden uitgerust met een watersysteem van Veolia!” 

Meer informatie:

Veolia Water Technologies

www.veoliawatertechnologies.nl

Lamboo Medical

www.mobile-medical.eu

Steelco

www.steelcogroup.com

 

Scroll naar boven

Inschrijven voor de nieuwsbrief én LabVision digitaal ontvangen?