LabVision

Privacy verklaring

Stichting LabVision

LabVision is een non-profit stichting waaraan 11 partners deelnemen. Deze partners zijn leveranciers binnen de branche Laboratorium Technologie. De doelstelling van LabVision is het creëren van een kennisplatform voor laboratoria in Nederland.

Voor het beheer van de LabVision website en de distributie van LabVision magazine verwerken wij uw persoonsgegevens. De bescherming van deze gegevens is een van de hoogste prioriteiten van de stichting. LabVision streeft naar een zo groot mogelijke transparantie over wat zij doet met uw gegevens en waarom. Om u hierover te informeren hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden van de Stichting LabVision zelf, en niet op de uitgebreidere verwerkingen van de partners waarvan hyperlinks zijn opgenomen op de website.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 augustus 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Stichting LabVision
Jhr C Röelllaan 8
3755CL Eemnes
KvK 20130323
E-mail privacy@labvision.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Stichting LabVision
LabVision verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt op een beurs, via een website of per e-mail. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ontvangen via de partners van stichting LabVision in het kader van hun dienstverlening en contact met u.

Persoonsgegevens

LabVision verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Geslacht
  • NAW-gegevens
  • Verdere gegevens die u aan ons verstrekt voor het bezoeken van een beurs, het bijwonen van evenementen, etc.

Voor de website verwerkt LabVision uw gegevens anoniem. Zie verder hieronder voor onze aparte verklaring over cookies.

Doeleinden

LabVision verwerkt genoemde persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door het bieden van informatie en oplossingen die laboratoria innovatiever en efficiënter maken.

Wettelijke grondslag

Als u ons voor toezending van het LabVision magazine zelf uw gegevens ter beschikking heeft gesteld dan verwerken wij deze met uw toestemming. Persoonsgegevens, die wij via onze partners ontvangen, worden verwerkt omdat Stichting LabVision en haar partners voor het delen van kennis hier gerechtvaardigde belangen bij hebben. Hiervoor is volgens de wet geen voorafgaande toestemming vereist. Voor uw rechten zie verder hieronder.

Verstrekking aan externe dienstverleners

In het kader van haar dienstverlening kan LabVision persoonsgegevens uitwisselen. LabVision kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van externe dienstverleners, zoals databasebeheerders, hostingpartijen, drukkers, postbedrijven, e.a.
In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden als LabVision aan een wettelijke verplichting moet voldoen. LabVision zal uw gegevens niet verstrekken aan derden voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens mogen niet zonder adequate bescherming buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld Google Analytics of LinkedIn in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

LabVision verwerkt uw persoonsgegevens voor de doeleinden die zij in deze privacy verklaring heeft genoemd. Als u aangeeft het magazine niet langer te willen ontvangen, worden uw gegevens, om te voorkomen dat u het magazine bij een volgende update van het lezersbestand mogelijk toch weer ontvangt, in een apart beveiligd bestand opgeslagen en daarin voor onbepaalde tijd bewaard.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft LabVision passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering

Wij maken geen gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen.

Cookies

Bij het bezoeken van de LabVision website worden op uw apparatuur automatisch analytische en functionele cookies geplaatst die nodig zijn voor het goed laten functioneren van de site. Met deze cookies worden ook bezoekers onderscheiden en hun zoekgedrag met behulp van Google Analytics nader geanalyseerd. Volgens de wet is hiervoor geen voorafgaande toestemming nodig. LabVision werkt met privacy vriendelijke instellingen waarbij persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld een IP-adres automatisch geanonimiseerd worden. Verder delen wij geen gegevens met derden en maken we geen gebruik van andere Google-diensten zoals AdWords voor profilering en het tonen van advertenties.

Uw rechten

Als u het magazine niet (langer) wenst te ontvangen kunt u dit bij ons kenbaar maken.
Verder zouden wij het vervelend vinden als de adressering op het etiket onvolledig of incorrect is. Wijzigingen kunt u doorgeven aan lezersservice@labvision.nl. Uw verzoek wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand, verwerkt.

Vragen

Voor verdere vragen over deze privacy verklaring kunt u een e-mail sturen naar privacy@labvision.nl.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door LabVision, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy verklaring

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 24 augustus 2018. LabVision kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Scroll naar boven

Inschrijven voor de nieuwsbrief én LabVision digitaal ontvangen?