LabVision

Disclaimer

Inhoud en aansprakelijkheid

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt LabVision geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan noch voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van gestuurde e-mails of andere elektronische berichten.
Bepaalde links of verwijzingen naar externe websites of andere informatiebronnen dienen slechts ter informatie.
Rechthebbenden van andere sites die bezwaar hebben tegen koppeling op deze website naar hun website, worden verzocht contact op te nemen.

LabVision is niet verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie afkomstig van deze website door gebruikers en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Wijzigingen aan deze website worden zonder voorafgaande mededeling aangebracht.

LabVision is niet verantwoordelijk voor het functioneren, noch voor de informatie over en de kwaliteit van diensten of producten die daarop worden gepresenteerd of aangeboden en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over onze disclaimer, kunt u contact met LabVision opnemen.

Auteursrecht (Copyright)

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van LabVision omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Scroll naar boven

Inschrijven voor de nieuwsbrief én LabVision digitaal ontvangen?