Contact

LabVision is een uitgave van de Stichting LabVision

LabVision fungeert als kennisplatform voor laboratoria. De partners in LabVision voorzien laboratoria van informatie en uiteindelijke oplossingen die het lab innovatiever en efficiënter maken.

Voorzitters

Michiel Godschalk
E-mail: lezersservice@labvision.nl

Adverteren

Om een kennisplatform voor laboratoria te bieden laat LabVision de eindgebruikers vertellen over hun praktijkervaringen met de oplossingen van de leden. Daarnaast wordt door de leden informatie over hun producten verstrekt in de rubriek aanraders. Ook is er redactionele ruimte voor speciale acties, aanbiedingen en events.

Tot de primaire doelgroep behoren: labmanagers, (hoofd)analisten, onderzoekers en technici die werkzaam zijn in onderzoeks-, (kwaliteits)controle-, contract- en bedrijfslaboratoria die analyses uitvoeren op het gebied van voedings- en genotmiddelen, (petro)chemie, farmacie, klinische chemie, microbiologie, materialen, milieu (water, lucht, bodem), energie en land- en tuinbouw. Een secundaire doelgroep wordt gevormd door inkopers en op het laboratorium gerichte facilitaire dienstverleners.

LabVision wordt 8 keer per jaar op persoonsnaam verstuurd naar de ca. 8.500 relaties van de leden. Met een meeleesfactor van minimaal 3 is het bereik 25.000+. De samenstelling van het lezersbestand wordt actief onderhouden en aangevuld met nieuwe contacten vanuit de relatiebestanden van de leden.
Voor bedrijven en overheidsinstanties is er de mogelijkheid om advertenties te plaatsen en leaflets bij te sluiten.
Het aantal advertentieplaatsingen is per uitgave beperkt. Neem voor de beschikbare mogelijkheden en tarieven contact op met marketing@labvision.nl.

In LabVision participeren:

Lidmaatschap

De leden van LabVision vormen een uniek samenwerkingsverband van bedrijven in de Nederlandstalige laboratoriumtechnologie branche. Met hun complementaire aanbod bieden ze in 3 edities per jaar een uiterst interessante en gratis bron van informatie én inspiratie voor hun gezamenlijke doelgroep. Leden hebben de volgende voordelen:

  • In iedere uitgave een hele pagina advertentie, 2 artikelen voor de productaanraders en 1 artikel voor de koopjeshoek
  • In 2 edities een klantenartikel van 4 pagina’s met beeldmateriaal geschreven door de zeer ervaren hoofdredacteur
  • Opname van alle artikelen op de website en de LinkedIn-pagina
  • Toevoeging van de eigen klantendatabase aan het abonneebestand
  • Naast verspreiding op diverse evenementen, per editie een 50-tal magazines voor eigen doeleinden
  • Last but not least: kunnen netwerken, meepraten en beslissen op de periodieke ledenvergaderingen

Er is ruimte voor aanbieders van complementaire producten en diensten met een toegevoegde waarde voor de abonnees. Aspirant-leden kunnen hun interesse met motivatie kenbaar maken via marketing@labvision.nl. Wij nemen vervolgens contact op over de mogelijke toelating en de verdere voorwaarden.

Scroll naar boven

Inschrijven voor de nieuwsbrief én LabVision digitaal ontvangen?