NL  |  EN  |  DE

Overname door Unilabs legt Medlon geen windeieren

Medlon maakt sinds april 2018 deel uit van Unilabs. Deze internationale dienstverlener op het gebied van diagnostiek biedt Medlon synergievoordelen op tal van gebieden zoals innovatie, kennisoverdracht, logistiek, planning en inkoop. Ook de klantgerichte cultuur, die onder het mantra ‘Care Big’ expliciet wordt gemaakt, begint vaste voet te krijgen in Enschede en omstreken. Medlon-directeur Cor van Luik en operations manager Remco Paap geven een inkijkje in de nieuwe dynamiek.

Bij een overname van een veel kleiner Nederlands bedrijf door een grote buitenlandse partij komt in ons landje al snel het calimerocomplex naar boven drijven: het gevoel structureel tekort gedaan of niet serieus genomen te worden vanwege de geringe omvang. Dat gevoel is er bij Cor van Luik, sinds 2015 directeur van Medlon, nooit geweest. Sterker, hij was zelf een van de initiatiefnemers om voor Medlon een geschikte, krachtige partij te zoeken waarmee er voor de laboratoriumorganisatie een gezonde toekomst is gegarandeerd in het sterk veranderende landschap van de laboratoriumdiagnostiek. Die gezonde toekomst lag in de oude constellatie als BV met twee ziekenhuizen als aandeelhouder veel minder voor de hand. “De laboratoriumorganisatie Medlon BV is in 2011 ontstaan uit de fusie van de klinische laboratoria van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en Medisch Spectrum Twente (MST). Deze constructie was opgezet om financieel zelfstandig en ook ondernemend te kunnen zijn. Dat was in de praktijk echter wel een beetje zoeken, want de twee eigenaren waren ook de grootste klanten. Maak je de dienstverlening duurder, dan hebben de ziekenhuizen als eigenaar het voordeel van meer winst, maar hebben ze als klant het nadeel van hogere kosten. Het was dus een beetje ondernemen met de handrem erop. Qua governance was het ook best een ingewikkeld verhaal; waar liggen nu de echte prioriteiten van de ziekenhuizen? Het bleek ook erg lastig om de handen op elkaar te krijgen als het aankwam op investeren in de toekomst. En juist daar wilden we zekerheid in hebben. Want wil je in Nederland een toekomst hebben in de laboratoriumdiagnostiek, dan zul je in het kader van de vele veranderingen en innovaties die we verwachten, ook over het netwerk en de financiële draagkracht moeten beschikken om die innovaties op te pakken. Toen eenmaal duidelijk werd uitgesproken dat bij de ziekenhuizen de focus wat dat betreft op andere zaken lag, zijn we in goed overleg met de ziekenhuizen op zoek gegaan naar een partner of eigenaar die ons wel die mogelijkheden kon bieden. Die hebben we gevonden in Unilabs”, aldus Cor van Luik.

Unilabs

Unilabs is een in Genève zetelende internationale dienstverlener op het gebied van diagnostiek. Het sterk groeiende bedrijf heeft meer dan 12.000 medewerkers, die in ruim 250 laboratoria jaarlijks bijna 200 miljoen laboratoriumtesten uitvoeren. Het bedrijf is vanuit Nederlands perspectief een grote speler. Ook in Europa is het een van de grootste dienstverleners op gebied van diagnostiek. Toch hebben ook de grootste aanbieders in Europa maar een beperkt marktaandeel. Er zijn nog veel kleine spelers en er is meer ruimte voor verdere consolidatie op sterk gefragmenteerde Europese markt. Medlon is in dat Europese perspectief een typisch voorbeeld van zo’n kleine, regionale speler. De organisatie telt rond de 270 fte’s (bijna 400 medewerkers), die samen circa 1 miljoen orders per jaar verwerken, wat overeenkomt met een kleine 6 miljoen bepalingen. De omzet, die bijna volledig wordt behaald in de regio Twente en een klein deel van de Achterhoek, is rond de 30 miljoen euro.

Operations manager Remco Paap (links) en directeur Cor van Luik hebben ruim anderhalf jaar na de overname door Unilabs al verschillende synergievoordelen voor Medlon kunnen benutten.

In november 2018 heeft Medlon een buizencontract afgesloten met Greiner Bio-One. Het gaat daarbij om ruim 4,5 miljoen buizen per jaar.

Big data

De integratie binnen Unilabs maakt dat Medlon meer handen en voeten kan geven aan thema’s die bepalend zijn voor de toekomst van de laboratoriumdiagnostiek. Het voorbeeld dat bij Cor van Luik voor op de tong ligt is ‘big data’. “Unilabs biedt het hele portfolio aan, niet alleen klinische chemie, maar ook genetica, pathologie, beeldvormende technieken, microbiologie. Door data vanuit die verschillende disciplines te combineren, kan je beter van dienst zijn bij het stellen van diagnoses. Voor die integrale diagnostiek moet je big data analysetechnieken ontwikkelen en toepassen. Daar heb je in een organisatie als die van Unilabs de kennis en capaciteit voor.” Ook genetica wordt door de vele innovaties op dat gebied –niet in de laatste plaats vanwege big data– een ‘game changer’. “In Portugal hebben we een groot geneticalab, dat al volop met die innovaties bezig is en ook beleid ontwikkelt op dat gebied. Hierbij spelen nog wel ethische vraagstukken. Willen mensen een genetisch paspoort; kunnen en willen we alles wat mogelijk is ook leveren? Hoe spelen we met ‘value based’ genetica in op de opkomst van voorspellende diagnostiek en patiëntspecifieke medicatie? In Portugal zijn ze ook bezig met hoe je data kunt gebruiken om huisartsen beter te helpen bij het signaleren van trends in hun praktijk; of ze afwijkende uitslagen hebben ten opzichte van de regio, het land. Met dat soort services kan je het onderscheid maken naar de eerste lijn; ben je een interessantere partner, die zich niet alleen op de bekende kengetallen als kostprijs, snelheid en kwaliteit manifesteert.” Bepaalde diensten binnen Unilabs kunnen ook als inspiratie dienen voor aanpalende diensten. In 2017 nam Unilabs het Zweedse bedrijf Telemedicine Clinic (TMC) over. Dit bedrijf beheert een groeiend Europees netwerk van radiologen en pathologen, die via digitale systemen op afstand kunnen worden ingeschakeld voor hoog-kwalitatieve consultatie of second opinion. “TMC speelt in op de steeds grotere specialisatie binnen deze vakgebieden, iets waar je als kleine maatschap van radiologen of pathologen binnen bijvoorbeeld een streekziekenhuis niet in kunt voorzien. Hiervoor kent men verschillende samenwerkingsmodellen, die je ook op andere vormen van complexe diagnostiek zou kunnen toepassen.”

Voor de nabije toekomst heeft Medlon een project gepland waarin wordt gewerkt met Vacuette buizen, die al zijn voorzien van een unieke barcode.

De Medlon-locatie Enschede heeft net als in Almelo een klinisch-chemische productiestraat.

Meer informatie:

Care Big

Met het mantra ‘Care Big’ wil Unilabs een mentaliteit bij alle medewerkers aanmoedigen die de missie van het bedrijf (‘het uitgangspunt en het middelpunt zijn van alle effectieve behandelingssystemen’) en het motto (‘wij geven de antwoorden die u helpen om zorg te verlenen’) aanvult. Daarbij staan de volgende ‘culture building behaviours’ centraal:

  • Stap in de schoenen van de klant
  • Breng het beste in elkaar naar boven
  • Probeer nieuwe dingen
  • Maak een verschil

Volgens Cor van Luik heeft deze benadering veel overeenkomsten met de klantgerichte benadering waar Medlon altijd al voor stond, met dit verschil dat het nu expliciet is gemaakt; je bent je er meer bewust van. “Je wordt aangemoedigd om het te benoemen als je iets goeds doet of ziet. Er is ook een intern platform waarin je dat soort zaken kan melden. Dat lezen je collega’s en zo stimuleer je elkaar.” Acties in dat kader zijn heel gevarieerd. “We geven bijvoorbeeld speelgoed weg aan kinderen die angst hebben om te prikken. Maar ook hebben we vanuit het personeel voedsel verzameld voor de voedselbank. Ook meer intern gericht doen we goede dingen. Bijvoorbeeld collega’s van een afnamelocatie die op het lab komen kijken hoe het daar werkt, leren waar je op moet letten om een bepaalde kwaliteit te krijgen. Dat werkt heel erg goed!”

Eén organisatie, meerdere locaties

Medlon heeft twee grote laboratoria in Enschede en Almelo en 73 over de regio verspreide prikposten. Zowel Enschede als Almelo hebben een klinisch-chemische productiestraat, een hematologie- en een urinelab. Enschede heeft daarenboven een specieel lab en is geoutilleerd voor bloedtransfusies en stamceltransplantaties. In Enschede zijn ook de directie en de afdelingen kwaliteit, finance, IT, inkoop en klantenservice te vinden.

Ook de klinisch chemici zijn er gestationeerd, al zijn zij ook regelmatig in Almelo te vinden. Ziekenhuis Hengelo is vooral gericht op geplande zorg. Het merendeel van de acute waarden wordt gemeten aan de hand van point-of-care (POC) oplossingen; de niet-acute waarden worden verdeeld over de labs in Almelo en Enschede. Hiermee is in Hengelo een soort locatie van de toekomst, wat als voorbeeld kan dienen voor met name streekziekenhuizen, die overwegen of ze nog wel een eigen lab nodig hebben. Een dergelijke POC-oplossing in combinatie met een goede logistiek voor de overige bepalingen heeft ook de interesse van andere Unilabs-laboratoria.

Scroll naar boven

Inschrijven voor de nieuwsbrief én LabVision digitaal ontvangen?