Veiligheid in het laboratorium

In de Heron-reeks is de herziene druk van het boek ‘Veiligheid in het laboratorium’ van Henny Kramers- Pals en Iris van ‘t Leven verschenen. In deze nieuwe druk is de wet- en regelgeving aangepast aan de actuele stand van zaken.

Dit leerboek beoogt het onderwijs in veiligheid te ondersteunen en besteedt veel aandacht aan een didactisch verantwoorde opzet. De aangeboden informatie is duidelijk gestructureerd en biedt mogelijkheden tot actieve verwerking en zelfcontrole aan de hand van vragen en opdrachten. Het boek is ook in de beroepspraktijk uitstekend bruikbaar. Het boek gaat met name dieper in op de chemische kant van laboratoriumveiligheid. Denk daarbij aan procesveiligheid en explosieveiligheid.

www.syntaxmedia.nl/veiligheid-in-het-laboratorium

Veiligheid in het laboratorium
Scroll naar boven

Inschrijven voor de nieuwsbrief én LabVision digitaal ontvangen?