Laboratoriumbranche begint warm te lopen voor weer eens een fysieke beurs: LabNL

FHI heeft met LabNL een fysieke vakbeurs ingepland, en wel van 28 tot en met 30 september 2021 in de Jaarbeurs Utrecht. Naast de momenteel (peildatum 17 mei) ruim 40 exposanten op de beursvloer biedt de organisatie bezoekers een sterk inhoudelijk conferentieprogramma en faciliteiten voor netwerken en ontmoeten.

lab-nl-beursDe grote vraag voor dit najaar is niet alleen of er een fysieke beurs kan plaatsvinden, maar ook of mensen daar wel warm voor lopen. Om hierop een antwoord te vinden peilde FHI onder oud-bezoekers van WoTS 2018 of ze eind september 2021 een beurs zouden bezoeken als de coronamaatregelen dat toelaten. Daarvan gaf 86% een positief antwoord. Op de vraag of men toestemming van de leidinggevende krijgt om een beurs te bezoeken, gaf 67% van de respondenten aan dat ze deze beslissing zelf mogen nemen; 29% geeft aan toestemming van een leidinggevende nodig te hebben. De volgende top drie van redenen voor een beursbezoek kwam uit de enquête naar voren:

  • Het opdoen van kennis over producten en diensten.
  • Bijhouden van innovatieve technologische ontwikkelingen.
  • Het grote aantal leveranciers / distributeurs & netwerken.

LabNL

De nieuwe vakbeurs LabNL sluit goed aan bij de wensen van potentiële bezoekers en toont de nieuwste technologieën, innovaties, oplossingen en tools voor het laboratorium. Een breed aanbod aan bedrijven, gericht op labinrichting, -apparatuur en verbruiksartikelen tot aan analytische en optische instrumenten, chemicaliën, labautomation en life scienceoplossingen geven acte de présence. Het concept van LabNL bestaat uit drie pijlers:

  • Een krachtig en actueel inhoudelijk conferentieprogramma.
  • Een gevarieerde beursvloer waar een breed palet aan exposanten innovaties, producten en diensten toont.
  • Netwerken en ontmoeten.

LabNL ambieert om dé plek te zijn voor laboranten, labmanagers, onderzoekers en R&D-managers die op zoek zijn naar concrete oplossingen. De vakbeurs vindt plaats van 28 tot en met 30 september 2021 in de Jaarbeurs Utrecht.

Lezingen

Het lezingenprogramma van LabNL krijgt vorm door de conferentieprogramma’s van de bekende titels LabAutomation, LabAnalyse én het nieuwe Life Science event te integreren. Op dinsdag 28 september staat LabAutomation centraal in het conferentieprogramma. Sprekers zoomen in op sneller, efficiënter en nauwkeuriger werken in het lab. Zij praten de deelnemers bij over actuele thema’s, zoals de rol van data, high-throughput technologieën en duurzame oplossingen. Het programma biedt ook een kijkje in de keuken bij laboratoria van je collega’s. Voordat een nieuw instrument wordt aangeschaft, gaat daar een grondige analyse aan vooraf. Efficiëntie en kostenbesparing spelen in het selectieproces een sleutelrol in een proces dat maanden of zelfs jaren kan duren. Hoe gaan vakgenoten om met deze werkwijze en welke lessen kunnen we daaruit leren? Woensdag 29 september staat in het teken van actuele analysemethoden in het lab. Gerenommeerde sprekers van organisaties zoals het NFI en de WUR belichten actuele thema’s, zoals voedselveiligheid, microplastics en forensisch onderzoek. Door middel van praktijkvoorbeelden informeren en inspireren zij je voor je dagelijkse werk. De ontwikkelingen binnen de life sciences volgen elkaar in rap tempo op. Sprekers praten je op donderdag 30 september bij over de laatste onderzoeken op het gebied van celbiologie en eiwitkarakterisering. Ook toepassingen van de veelgebruikte techniek Next Gen Sequencing komen aan de orde. Als vierde thema in het programma zijn er een aantal sprekers die ingaan op innovatieve ontwikkelingen in DNA-technologie.

Effectief communiceren

Het laboratorium vervult bij veel productiebedrijven een cruciale rol bij de kwaliteitsbewaking. Maar menig lab kan worden beschouwd als een gesloten bastion. Jolanda Braakman van Eurol schetst in haar lezing op LabNL hoe laboratoriummedewerkers effectief met andere afdelingen kunnen communiceren, veelal ten faveure van het gehele bedrijf. Als R&D-manager is Braakman met haar lab verantwoordelijk voor de dagelijkse controle op de smeermiddelen die Eurol samenstelt. “Wij als lab doen kwaliteitscontroles van begin tot eind, zowel op binnenkomende producten als producten die worden geblend en afgevuld aan de afvullijn.” “In de traditionele labs zie je vaak dat er keuringen worden uitgevoerd die alleen aangeven of een onderzocht product goed of niet goed is”, zegt Braakman. “Wij willen een stapje extra doen. Want als iets niet goed is, wil je ook weten waarom iets niet goed is en wat er nodig is om dat de volgende keer te voorkomen. Daarvoor heb je ook andere afdelingen nodig. Wij staan elke dag bij elkaar om de afgelopen 24 uur door te spreken en we kaarten afwijkingen uit labsamples aan. Maar soms kunnen we problemen niet als lab aantonen en moeten we met andere afdelingen het probleem gaan onderzoeken. Daar worden soms hele projecten van gemaakt.” “We doen dit dagelijkse overleg tussen afdelingen nu ongeveer anderhalf jaar. De noodzaak is toegenomen, omdat we als Eurol groeien maar de fabriek hetzelfde blijft. Het is dus noodzakelijk om first time right te kunnen mengen. Daarnaast is het belangrijk om als individu, afdeling en organisatie een bepaalde manier van werken aan te leren.”

Methodische aanpak

Om deze nieuwe methode van nauwe communicatie tussen labs en andere afdelingen te introduceren, heeft Braakman verschillende theorieën bestudeerd: “Ik vind het leuk om te kijken wat een organisatie nodig heeft en om te kijken welke communicatietheorieën er zijn om deze processen te verbeteren.” Braakman noemt onder andere de piramide van Maslow als voorbeeld, waarin de behoeftes van de mens van onder naar boven worden geordend. Volgens de R&D-manager is dit model naast het individu ook toepasbaar op afdelingen of zelfs complete bedrijven: “Als je als afdeling deze stappen doorloopt, worden medewerkers creatiever en ontstaat er meer zelfbewustzijn.” Uiteindelijk kan deze methodische communicatiebenadering er ook voor zorgen dat bedrijven actief de samenwerking zoeken met andere organisaties of stakeholders, zegt Braakman. Ze geeft een voorbeeld: “We hebben contact gelegd met de universiteit van Twente. We willen graag een minder milieubelastend smeermiddelproduct ontwikkelen. Hoe kan Eurol daar aan bijdragen? Deze contacten zijn ontstaan uit de behoefte naar meer externe communicatie.”

Uitdagen

Tijdens haar lezing in het LabNL-conferentieprogramma wil Braakman de toehoorders vooral uitdagen om vanuit het lab de verbinding met andere afdelingen actief te gaan zoeken. “Veel labmedewerkers zijn gesloten of introvert”, zegt Braakman. “Ze kunnen prima aangeven of een monster goed of niet goed is, maar het samenwerken met andere afdelingen om samen tot één doel te komen, dat stukje ontbreekt nog te vaak. Ik zou iedereen mee willen geven om deze methode uit te proberen. Je daagt laboratoriummedewerkers er mee uit door hun zegje te laten doen. Vermoedelijk zullen ze op termijn veel positieve energie terug ontvangen. En er komen grandioze ideeën uit.”

Het bezoek aan LabNL is gratis.
Aanmelden kan via de website. fhi.nl/labnl

 

lab-nl-beurs 29 september 2021

Deel dit artikel:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Archief

Scroll naar top

Inschrijven voor de nieuwsbrief én LabVision digitaal ontvangen?